Участь у торгах на товарній біржі

Товарна біржа може розглядатися, по-перше, як економічна категорія, що розвиває ринок. Специфіка проявляється в особливій формі торгівлі продукцією, що має певні показники. По-друге, у вигляді спільноти учасників ринку, що допомагає створювати умови для торгівлі, полегшує, прискорює та здешевлює торгові угоди та операції. Їх створюють поліпшення показників торгівлі, досить швидкого забезпечення виробників товарів необхідними матеріалами, помітного прискорення оборотності капіталів.

Хто може брати участь у біржових торгах?

Брати участь у торгах на біржі можуть її постійні та тимчасові члени. Вони й оформлюють біржові угоди під час торгів біржі.

Товарна біржа, відповідно до правил торгівлі на біржі, займається забезпеченням постійних та термінових членів місцями на торговій платформі біржі або в її електронній системі.

Постійні та термінові члени товарної біржі, які є юридичними особами, що є брокерськими конторами. Щодо фізичних осіб – це незалежні брокери. До біржових брокерів можна віднести як незалежних брокерів, і офіційних представників брокерських компаній. Вони мають право укладати біржові договори після того, як вони проходять реєстрацію в певному порядку.

Постійні та термінові члени біржі, які укладають біржові угоди з урахуванням інтересів біржових клієнтів, називаються біржовими посередниками. Ну і природно, біржовими клієнтами є юридичні та фізичні особи – підприємці, які не належать до біржового товариства. У тому інтересах біржові посередники укладають необхідні договору. Взаємини між посередниками та клієнтами на біржі оформлюють письмово підписанням договору.

Робота товарних бірж

Товарна біржа існує тривалий час у ринковій сфері діяльності. Але в Україні вона розвинена не так, як в інших країнах. В останні роки ця схильність почала різко змінюватися. Допомогла розроблена Верховною Радою система. Після її запуску, люди активно стали приймати участь у торгах. Електронні майданчики привернули загальну увагу. 

Торговий ринок здатний запропонувати клієнту масу різноманітних товарів і послуг. Біржа може продати багато товарів. Сюди входять перш за все нафта, дорогоцінні метали. Також крупи, продукти харчування, тварини (худоба).

Продавець традиційно займає лише одну з ніш. Бо зі зростанням чи падінням цін легко помилитися. Їхню зміну передбачити нереально. Це, в свою чергу, призводить до втрати заощаджень і активів.

Товарна біржа щоденно встановлює товар за певною ціною. Його регулюють тільки в разі необхідності. Завдяки цінам на світовому ринку відбувається завершальний етап і встановлення цін на товари. Крім того, статус елемента відображається в режимі реального часу. Майбутня ціна неодмінно буде застрахована. 

В Україні відбулася нещодавно біржова реформа, котра внесла позитивні зміни у процес торгівлі. Це велике досягнення Кабінету Міністрів України, котре допоможе в розвиненні економіки.

Договори та деривативи, присутні на біржі

Біржовим вважається договір, який укладається між членами, які беруть участь у торгах на біржі за період біржової сесії на торговій платформі або онлайн системі товарної біржі. Він повинен реєструватися товарною біржею пізніше наступного договору порядку дня. Подібний договір вважають справді ув’язненим з того моменту, коли він буде зареєстрований товарною біржею з урахуванням правил торгів на біржі. 

Біржові договори оформляються шляхом підписання біржового контракту (письмово або зафіксованого у вигляді електронних даних). Зміст біржових договорів не підлягає розголошенню (за винятком інформації щодо найменування товару, його кількості, ціни, місця та строку виконання договору). Інформація щодо біржових договорів може надаватися на письмову вимогу суду, органів прокуратури, служб безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби у випадках, передбачених законом. Біржові договори укладаються лише щодо біржових товарів.

Біржовими є товари (крім об’єктів нерухомого майна) з певними родовими ознаками та якістю, у тому числі товарні деривативи, допущені до обігу на товарній біржі згідно з правилами біржової торгівлі.

При цьому при проведенні правочину з товаром, наявним, укладається спотовий договір — договір про взаємну передачу прав та зобов’язань щодо наявного біржового товару із терміновим його постачанням та проведенням розрахунків. Умови договору (кількість товару, якість, умови постачання, ціна та ін.) узгоджуються покупцем та продавцем.

Таким чином, новий законопроект є більш цілісним і систематизованим порівняно з чинною редакцією Закону «Про товарні біржі». Не пропонуючи по суті жодних революційних змін, він на якісно новому рівні закріплює існуючий порядок речей і у разі прийняття стане комплексним регулятором діяльності товарних бірж в Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=Esba5Ssj4RI&t=1s